Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong 1 chiếchộp kín có chứa10 quả cầu trắng và 8 quả cầu đỏ. Giả thiết rằng kích thước và trọng lượng củatất cả các quả cầu nói trên là y hệt nhau. Lấy ngẫu nhiên ra 5 quả cầu. Tìm xác suất của biến cố : trong 5 quả cầu được lấy ra có đúng 3 quả cầu đỏ.

Trong 1 chiếc hộp kín có chứa 10 quả cầu trắng và 8 quả cầu đỏ. Giả thiết rằng kích thước và trọng lượng của tất cả các quả cầu nói trên là y hệt nhau. Lấy ngẫu nhiên ra 5 quả cầu. Tìm xác suất của biến cố : trong 5 quả cầu được lấy ra có đúng 3 quả cầu đỏ. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

27

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG