Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong 1 bình đựng viên bi đỏ và viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên ra viên. Có bao nhiêu cách lấy được viên cùng màu?

Trong 1 bình đựng viên bi đỏ và viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên ra viên. Có bao nhiêu cách
lấy được viên cùng màu?
  1. 18

  2. 9

  3. 22

  4. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 9 Số cách lấy được 2 viên cùng màu là: C 4 2 + C 3 2 = 9 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN B. 9 

Số cách lấy được 2 viên cùng màu là: C42+ C32= 9 ​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Có 6 bi gồm 2 bi đỏ, 2 bi vàng, 2 bi xanh (các bi này đôi một khác nhau). Xếp ngẫu nhiên các viên bi thành hàng ngang, tính xác suất để hai viên bi vàng không xếp cạnh nhau?

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG