Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate these sentences into English. Có vài trái táo trong tủ lạnh.

Translate these sentences into English.

Có vài trái táo trong tủ lạnh.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:There are some apples in the fridge.

Đáp án đúng: There are some apples in the fridge.

8

Câu hỏi tương tự

Use the given words to make complete sentences. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG