Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Lâu lắm rồi tôi không đến thăm ông bà tôi.

Translate into English.

Lâu lắm rồi tôi không đến thăm ông bà tôi.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:I haven’t visited my grandparents for a long time.

Đáp án đúng: I haven’t visited my grandparents for a long time.

20

Câu hỏi tương tự

Rewrite the following sentence without changing their meaning. This is the first time he went abroad. -> He hasn’t ................

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG