Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Chúng tôi là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi.

Translate into English.

Chúng tôi là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: We have been close friends for a long time.

Đáp án đúng: We have been close friends for a long time.

45

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with and, so, but or because. We were late .............there was an accident.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG