Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trọng lực tác dụng lên vật khi ở gần bề mặt trái đất chính là ?

Trọng lực tác dụng lên vật khi ở gần bề mặt trái đất chính là ?

  1. Lực ma sát

  2. Lực hấp dẫn của trái đất

  3. Lực đàn hồi

  4. Lực hướng tâm

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B :Lực hấp dẫn của trái đất

Đáp án B : Lực hấp dẫn của trái đất

1

Câu hỏi tương tự

Một cái hòm khối lượng m = 40kg đặt trên mặt sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà là μ t = 0,2. Người ta đẩy hòm bằng một lực F = 200N theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α = 30°, ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG