Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất. D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

  1. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

  2. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

  3. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

  4. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

T. Phương

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

Đáp án: D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

5

Câu hỏi tương tự

Một lò xo có độ cứng k được treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là A....

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG