Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 4 cm, ON = 7 cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OM. Tính độ dài các đoạn thẳng MN, IN.

Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 4 cm, ON = 7 cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OM. Tính độ dài các đoạn thẳng MN, IN.

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: M; N cùng thuộc tia Ox; OM < ON ( 4cm < 7cm)nên M nằm giữa O và N ⇒ OM + MN = ON MN = ON – OM = 7 - 4 = 3 (cm). Do I là trung điểm của OM nên OI = IM = 4/2 = 2 cm M nằm giữa I và N nên IM+ MN = IN IN = 2 + 3 = 5 (cm) MN = 3cm ; IN = 5cm.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Ta có: M; N cùng thuộc tia Ox; OM < ON ( 4cm < 7cm)nên M nằm giữa O và N

OM + MN = ON

MN = ON – OM = 7 - 4 = 3 (cm).

Do I là trung điểm của OM nên OI = IM = 4/2 = 2 cm

M nằm giữa I và N nên IM+ MN = IN

IN = 2 + 3 = 5 (cm)

MN = 3cm ; IN = 5cm.

4

Câu hỏi tương tự

Một trường tổ chức cho khoảng từ 800 đến 950 học sinh khối 6 và khối 8 đi tham quan. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp hàng 20, 25, 30 đều thừa ba học sinh, nhưng khi xếp hàng 43 thì vừ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG