Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 12cm, OC = 10cm. a) Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm O và B. b) So sánh OA và BC. c) Gọi M là trung điểm của OB. Tính độ dài đoạn AM. Chứng minh M là trung điểm của AC.

Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 12cm, OC = 10cm.

a) Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm O và B.

b) So sánh OA và BC.

c) Gọi M là trung điểm của OB. Tính độ dài đoạn AM. Chứng minh M là trung điểm của AC. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: - Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc. - Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B - Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB - Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB LỜI GIẢI CHI TIẾT: Vẽ hình đúng. a)Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm O và B. b) Vì C nằm giữa điểm O và B suy ra OC + CB = OB. Thay số tính CB = 2cm suy ra CB = OA. c) Tính đoạn AM = 4cm. Chứng minh MA = MC. (1) Chứng minh điểm M nằm giữa A và C. (2) Từ (1), (2) suy ra M là trung điểm của AC.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

- Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

- Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

LỜI GIẢI CHI TIẾT: 

Vẽ hình đúng.

a)Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm O và B.

b) Vì C nằm giữa điểm O và B suy ra OC + CB = OB.

Thay số tính CB = 2cm suy ra CB = OA.

c) Tính đoạn AM = 4cm.

Chứng minh MA = MC. (1)

Chứng minh điểm M nằm giữa A và C. (2)

Từ (1), (2) suy ra M là trung điểm của AC.


 

1

Câu hỏi tương tự

Đánh dấu x thích hợp vào ô trống. STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Nếu AM + AB = MB thì điểm M nằm giữa A và B. 2 Nếu AM = MB t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG