Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đồ thị p -V (Hình 6.3) vẽ hai đường đẳng nhiệt của cùng một khối lượng khí . Đường nào ứng với nhiệt độ cao hơn ?

Trên đồ thị p -V (Hình 6.3) vẽ hai đường đẳng nhiệt của cùng một khối lượng khí . Đường nào ứng với nhiệt độ cao hơn ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta vẽ đường đẳng tích bất kì V 1 (Hình 6.2G) đường này cắt các đường đẳng nhiệt tại các điểm 1 và 2 ứng với áp suất p 1 và p 2 . Vì đường đẳng tích V 1 ứng với cùng một lượng khí nên theo định luật Sác-lơ thì T 2 lớn hơn T 1 vì p 2 lớn hơn p 1 .

Ta vẽ đường đẳng tích bất kì V1 (Hình 6.2G) đường này cắt các đường đẳng nhiệt tại các điểm 1 và 2 ứng với áp suất p1và p2. Vì đường đẳng tích V1 ứng với cùng một lượng khí nên theo định luật Sác-lơ thì T2 lớn hơn T1 vì p2 lớn hơn p1.

 

1

Câu hỏi tương tự

Trên đồ thị p -T (Hình 6.5) vẽ hai đằng tích của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG