Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đường tròn định hướng gốc A có bao nhiêu điểm M thỏa mãn sin 2 x 1 ​ + cos 2 x 1 ​ + tan 2 x 1 ​ + cot 2 x 1 ​ = 6 , với x là số đo của cung ?

Trên đường tròn định hướng gốc A có bao nhiêu điểm M thỏa mãn , với x là số đo của cung Error converting from MathML to accessible text. ?

  1. 6

  2. 4

  3. 8

  4. 10

Q. Quynh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Lời giải: ĐK: sin 2 x  = 0 sin 2 x 1 ​ + cos 2 x 1 ​ + tan 2 x 1 ​ + cot 2 x 1 ​ = 6 ⇔ sin 2 x 1 ​ + cos 2 x 1 ​ + cot 2 x + tan 2 x = 8 ⇔ sin 2 x 2 ​ + cos 2 x 2 ​ = 8 ⇔ sin 2 x . cos 2 x 2 ​ = 8 Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác ta thấy có 8 điểm cuốiM thỏa ycbt.

Đáp án C

Lời giải: ĐK: 

 

not stretchy left right double arrow fraction numerator 4 over denominator sin squared space 2 x end fraction equals 8 not stretchy left right double arrow sin squared space 2 x equals 1 half left right double arrow cos space 4 x equals 0

 Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác ta thấy có 8 điểm cuối M thỏa ycbt. 

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lượng giác co t gx − cos x 3 ( cos x + co t gx ) ​ − 2 sin x = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG