Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đường thẳng AB, cùng một lúc xe ô tômột khởi hành từ A đến B với v = 72 km/h. Xe ô tô thứ hai từ B đi về A với v = 45 km/h. Biết AB cách nhau 80km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe trên cùng một hệ quy chiếu.

Trên đường thẳng AB, cùng một lúc xe ô tô một khởi hành từ A đến B với v = 72 km/h. Xe ô tô thứ hai từ B đi về A với v = 45 km/h. Biết AB cách nhau 80km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe trên cùng một hệ quy chiếu.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe khởi hành từ A, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc hai xe xuất phát. Phương trình chuyển động: x = x o ​ + vt Phương trình chuyển động của xe A và xe B lần lượt là:

Đáp án:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe khởi hành từ A, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc hai xe xuất phát.

Phương trình chuyển động: 

Phương trình chuyển động của xe A và xe B lần lượt là:

60

Câu hỏi tương tự

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng. a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km. b. Tại t 1 ​ = 2 h...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG