Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đường thẳng a lấy điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết

Trên đường thẳng a lấy điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết stack M O N with hat on top equals 30 to the power of 0 comma space stack P O Q with hat on top equals 20 to the power of 0 comma space stack M O P with hat on top equals 90 to the power of 0. space T í n h space stack N O P with hat on top comma space stack N O Q with hat on top comma space stack M O Q with hat on top 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chỉ rõ ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có: Từ đó tính được: Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có: Từ đó tính được: Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có: Từđó tính được:

Chỉ rõ ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có:
stack M O N with hat on top plus stack N O P with hat on top equals stack M O P with hat on top 

Từ đó tính được:  stack N O P space with hat on top equals 60 to the power of 0 

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có:

stack P O Q with hat on top plus stack N O P with hat on top equals stack N O Q with hat on top 

Từ đó tính được: stack N O Q with hat on top equals 80 to the power of 0 

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có:

stack P O Q with hat on top plus stack M O P with hat on top equals stack M O Q with hat on top 

Từ đó tính được: stack M O Q with hat on top equals 110 to the power of 0 

 

1

Câu hỏi tương tự

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 140 0 , ∠AOC = 160 0 a) Tính số đo góc BOC b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG