Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ot, vẽ các tia Om, On sao cho .Tính số đo

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ot, vẽ các tia Om, On sao cho stack t O m with hat on top equals 80 to the power of 0 comma space stack m O n with hat on top equals 30 to the power of 0. Tính số đo stack t O n with hat on top 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Nếu tiaOyOy nằm giữa hai tiaOxOx vàOzOz thì Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz LỜI GIẢI CHI TIẾT Chia 2 trường hợp : *Tia Om nằm giữa hai tia On, Ot nên có Từ đó tính *tia On nằm giữa hai tia Om, Ot nên có Từ đó tính

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

Nếu tia OyOy  nằm giữa hai tia OxOx  và OzOz  thì  stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top

Ngược lại, nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top thì  tia Oy nằm giữa hai tia Ox  và Oz
LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chia 2 trường hợp :

*Tia Om nằm giữa hai tia On, Ot nên có 

stack n O t with hat on top plus stack m O t with hat on top equals stack m O n with hat on top

Từ đó tính stack n O t with hat on top equals 110 to the power of 0 

*tia On nằm giữa hai tia Om, Ot nên có 

stack n O m with hat on top plus stack m O t with hat on top equals stack n O t with hat on top 
Từ đó tính stack n O t with hat on top equals 50 to the power of 0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG