Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên khoảng ( 0 ; π ) , hàm số f ( x ) = x + 2 cos x đạt cực tiểu tại

Trên khoảng , hàm số  đạt cực tiểu tại

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ⇔ [ x = 6 π ​ + k 2 π x = 6 5 π ​ + k 2 π ​ ( k ∈ Z ) Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x = 6 5 π ​

Ta có:

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giá đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc . Gọi M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần. Tỉ số t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG