Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên hình vẽ, hai vật lần lượt có khối lượng , ban đầu được thả nhẹ nhàng. Động năng của hệ bằng bao nhiêu khi vật 2 rơi được 50cm? bỏ qua mọi ma sát ròng dọc có khối lượng không đáng kể, lấy A. 2,6 J B. 7,5 J C. 15 J D. 30 J

Trên hình vẽ, hai vật lần lượt có khối lượng straight m subscript 1 space equals space 1 kg comma space straight m subscript 2 space equals space 2 kg, ban đầu được thả nhẹ nhàng. Động năng của hệ bằng bao nhiêu khi vật 2 rơi được 50cm? bỏ qua mọi ma sát ròng dọc có khối lượng không đáng kể, lấy straight g space equals space 10 straight m divided by straight s squared

100 câu trắc nghiệm Các định luật bảo toàn có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

A. 2,6 J    

B. 7,5 J    

C. 15 J    

D. 30 J

  1. 2,6 J    

  2. 7,5 J    

  3. 15 J    

  4. 30 J

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: B Trong bài này m 1 sinα < m 1 nếu được thả nhẹ nhàng thì m 2 đi xuống và m 1 đi lên. Khi vật m 2 đi xuống 1 đoạn bằng h thì m 2 lên dốc bằng 1 đoạn h và có độ cao tăng thêm h.sinα. Áp dụng định lý động năng, ta có:

Đáp án: B

Trong bài này m1sinα < m1 nếu được thả nhẹ nhàng thì m2 đi xuống và m1 đi lên. Khi vật m2 đi xuống 1 đoạn bằng h thì m2 lên dốc bằng 1 đoạn h và có độ cao tăng thêm h.sinα.

Áp dụng định lý động năng, ta có:

straight W subscript đsau space – space 0 space equals space 0 comma 5 left parenthesis straight m subscript 1 space plus space straight m subscript 2 right parenthesis straight v squared space equals space straight A subscript ngoại space lực end subscript space equals space straight m subscript 2 gh space – space gh. sinα space equals space left parenthesis straight m subscript 2 space – space straight m subscript 1 right parenthesis gh space equals space 7 comma 5 space straight J.

1

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ hỏa tỉnh tới mặt trời là R = 2,28.10 8 km. Khối lượng mặt trời là M = 2.10 30 kg. Tính chu kì quay của sao hỏa xung quanh mặt trời, coi quỹ đạo của sao hỏa là tròn. Lấy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG