Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên hình dưới,OABC là tam diệnba mặt vuông OA= OB = OC = 4. Mlà điểm thuộc OB với OM = 3. Điền vào ...để hoàn thiện khẳng định sau : Trong tam giác OAM, theo ... AM 2 ... vậy AM = ...

Trên hình dưới, OABC là tam diện ba mặt vuông OA = OB = OC = 4. M là điểm thuộc OB với OM = 3.
Điền vào ... để hoàn thiện khẳng định sau :

Trong tam giác OAM, theo ... AM2 ... vậy AM = ...

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong tam giác OAM vuông tại O, theo định lý Py-ta-go với AM là cạnh huyền ta có: A M 2 = O A 2 + O M 2 . Vậy A M = 4 2 + 3 2 ​ = 5 .

Trong tam giác OAM vuông tại O, theo định lý Py-ta-go với AM là cạnh huyền ta có:  . Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Quan sát hình dưới: Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau: BD ... mp(ABC)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG