Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng góc với bờ. Lúc đầu thuyền nằm yên, khoảng cách từ mũi thuyền tới bờ là 0,75m. Một người bắt đầu đi từ mũi đến đuôi thuyền. Hỏi mũi thuyền có cập bờ được không, nếu chiều dài của thuyền l = 2m. Khối lượng của thuyền là M = 140kg, của người là m = 60kg. Bỏ qua ma sát giữa thuyền và nước.

Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng góc với bờ. Lúc đầu thuyền nằm yên, khoảng cách từ mũi thuyền tới bờ là 0,75m. Một người bắt đầu đi từ mũi đến đuôi thuyền. Hỏi mũi thuyền có cập bờ được không, nếu chiều dài của thuyền l = 2m. Khối lượng của thuyền là M = 140kg, của người là m = 60kg. Bỏ qua ma sát giữa thuyền và nước.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là v, vận tốc của người đối với thuyền là u. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín người-thuyền : Chú ý rằng các vận tốc đều phải tính trong cùng một hệ quy chiếu ( bờ hồ ), do đó vận tốc của người đối với bờ là v + (-u) = v - u. Suy ra : Tỉ số các độ dời của người và thuyền cũng bằng tỉ số các vận tốc : Khi người đi hết chiều dài l của thuyền thì thuyền cũng dịch chuyền được độ dời s : Kết quả là mũi thuyền chưa chạm được bờ Có thể lập luận cách khác. Muốn cho thuyền cập được bờ thì độ dời thuyền phải đúng bằng 0,75m. Suy ra : Tức là, người phải đi được quãng đường 2,5m trên thuyền, trong khi chiều dài của thuyền chỉ là 2m. Vì vậy, khi người đã tới đuôi thuyền thì mũi thuyền vẫn chưa cập bờ được.

Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là v, vận tốc của người đối với thuyền là u. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín người-thuyền :

M v plus m left parenthesis v minus u right parenthesis equals 0

Chú ý rằng các vận tốc đều phải tính trong cùng một hệ quy chiếu ( bờ hồ ), do đó vận tốc của người đối với bờ là v + (-u) = v - u.

Suy ra : u over v equals fraction numerator M plus m over denominator m end fraction

Tỉ số các độ dời của người và thuyền cũng bằng tỉ số các vận tốc :

u over v equals l over s equals fraction numerator M plus m over denominator m end fraction

Khi người đi hết chiều dài l của thuyền thì thuyền cũng dịch chuyền được độ dời s :

s equals fraction numerator m over denominator M plus m end fraction l equals fraction numerator 60.21 over denominator 40 plus 60 end fraction equals 0 comma 6 m

Kết quả là mũi thuyền chưa chạm được bờ

Có thể lập luận cách khác. Muốn cho thuyền cập được bờ thì độ dời thuyền phải đúng bằng 0,75m. Suy ra :

l equals fraction numerator M plus m over denominator m end fraction s equals fraction numerator 140 plus 60 over denominator 60 end fraction.0 comma 75 equals 2 comma 5 m 

Tức là, người phải đi được quãng đường 2,5m trên thuyền, trong khi chiều dài của thuyền chỉ là 2m. Vì vậy, khi người đã tới đuôi thuyền thì mũi thuyền vẫn chưa cập bờ được.

2

Câu hỏi tương tự

Một vật trượt không vận tốc đầu từ A trên mặt phẳng nghiêng góc , sau đótrượt. tiếp trên mặt phẳng nằm ngang và mặt phẳng nghiêng góc B như hình vẽ. Biết AH = H: BC = S và hệ số ma sát trượt giữa v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG