Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng góc với bờ. Lúc đầu thuyền nằm yên, khoảng cách từ mũi thuyền tới bờ là 0,75m. Một người bắt đầu đi từ mũi đến đuôi thuyền. Hỏi mũi thuyền có cập bờ được không, nếu chiều dài của thuyền l = 2m. Khối lượng của thuyền là M = 140kg, của người là m = 60kg. Bỏ qua ma sát giữa thuyền và nước.

Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng góc với bờ. Lúc đầu thuyền nằm yên, khoảng cách từ mũi thuyền tới bờ là 0,75m. Một người bắt đầu đi từ mũi đến đuôi thuyền. Hỏi mũi thuyền có cập bờ được không, nếu chiều dài của thuyền l = 2m. Khối lượng của thuyền là M = 140kg, của người là m = 60kg. Bỏ qua ma sát giữa thuyền và nước.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là v, vận tốc của người đối với thuyền là u. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín người-thuyền : Chú ý rằng các vận tốc đều phải tính trong cùng một hệ quy chiếu ( bờ hồ ), do đó vận tốc của người đối với bờ là v + (-u) = v - u. Suy ra : Tỉ số các độ dời của người và thuyền cũng bằng tỉ số các vận tốc : Khi người đi hết chiều dài l của thuyền thì thuyền cũng dịch chuyển được độ dời s : Kết quả là mũi thuyền chưa chạm được bờ Có thể lập luận cách khác. Muốn cho thuyền cập được bờ thì độ dời thuyền phải đúng bằng 0,75m. Suy ra : Tức là, người phải đi được quãng đường 2,5m trên thuyền, trong khi chiều dài của thuyền chỉ là 2m. Vì vậy, khi người đã tới đuôi thuyền thì mũi thuyền vẫn chưa cập bờ được.

Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là v, vận tốc của người đối với thuyền là u. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín người-thuyền :

Chú ý rằng các vận tốc đều phải tính trong cùng một hệ quy chiếu ( bờ hồ ), do đó vận tốc của người đối với bờ là v + (-u) = v - u.

Suy ra :

Tỉ số các độ dời của người và thuyền cũng bằng tỉ số các vận tốc :

Khi người đi hết chiều dài l của thuyền thì thuyền cũng dịch chuyển được độ dời s :

Kết quả là mũi thuyền chưa chạm được bờ

Có thể lập luận cách khác. Muốn cho thuyền cập được bờ thì độ dời thuyền phải đúng bằng 0,75m. Suy ra :

Tức là, người phải đi được quãng đường 2,5m trên thuyền, trong khi chiều dài của thuyền chỉ là 2m. Vì vậy, khi người đã tới đuôi thuyền thì mũi thuyền vẫn chưa cập bờ được.

 

3

Câu hỏi tương tự

Kỉ lục thế giới về chạy 100m do lực sĩ Tim - người Mĩ - đạt được là 9,86 giây a) Chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua là đều hay không đều ? Tại sao ? b) Tính vận tốc trung bình của ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG