Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết OS = A B = 4 m , O là trung điểm AB. Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màukhác nhau với mức chi phí : phần kẻ sọc giá 140000 đồng/ m 2 ,phần được tô đậm là hình quạt tâm O, bán kính 2m giá 150000 đồng / m 2 phần còn lại giá 160000 đồng / m 2 . Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần nhất với số nào sau đây ?

Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết  , O là trung điểm AB. Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màukhác nhau với mức chi phí : phần kẻ sọc giá 140000 đồng/, phần được tô đậm là hình quạt tâm O, bán kính 2m giá 150000 đồng / phần còn lại giá 160000 đồng /. Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần nhất với số nào sau đây ?

  1. 1.570.000 đồng 

  2. 1.600.000 đồng 

  3. 1.625.000 đồng 

  4. 1.575.000 đồng 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Chọn hệ trục OBS = Oxy. Khi đó Parabol có phương trình y = 4 − x 2 và đường tròn có phương trình y = 4 − x 2 ​ chúng cắt nhau tại các điểm có hoành độ x = ± 3 ​ Số tiền cần sơn phần gạch sọc là: Phần hình quạt bằng 1/3 hình tròn nên số tiền cần sơn hình quạt là: T 2 ​ = 150000. 3 π . 2 2 ​ ≈ 628318 ( đ ) Phần còn lại là phần bù của hình quạt trong hình tròn, số tiền là: T 3 ​ = 160000. 6 π . 2 2 ​ ≈ 335103 ( đ ) Vậy tổng chi phí là: T = T 1 ​ + T 2 ​ + T 3 ​ ≈ 1589000 ( đ )

Đáp án A

Chọn hệ trục OBS = Oxy. Khi đó Parabol có phương trình  và đường tròn có phương trình
chúng cắt nhau tại các điểm có hoành độ
Số tiền cần sơn phần gạch sọc là:

Phần hình quạt bằng 1/3 hình tròn nên số tiền cần sơn hình quạt là:

Phần còn lại là phần bù của hình quạt trong hình tròn, số tiền là: 

Vậy tổng chi phí là: 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn số − 3 ; a ; b ; 15 theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của T = a 2 + b 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG