Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trích đề thi đại học năm 2018 mã 101_câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Trích đề thi đại học năm 2018 mã 101_câu 4:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên ta chọn được đáp án A. Đáp án C và D là 2 khoảng làm hàm số đồng biến. Còn đáp án B thì có trong khoảng có một khoảng đồng biến và một khoảng nghịch biến.

Dựa vào bảng biến thiên ta chọn được đáp án A.

Đáp án C và D là 2 khoảng làm hàm số đồng biến.

Còn đáp án B thì có trong khoảng  có một khoảng đồng biến và một khoảng nghịch biến.

1

Câu hỏi tương tự

Trích đề thi đại học năm 2018 mã 101_câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG