Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trước tình hình nhiễm virut Zika ở châu Phi, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễmvirut kể từ ngày đầu tiên nhiễmvirut Zika mắc phải đến ngày thứ n là f(n) = 45n 2 -2n 3 ,n=1;...25 Nếu coi f(n) là hàm số xác định trên đoạn thì ngày mà tốc độtruyền bệnh bùng phát nhất là:

Trước tình hình nhiễm virut Zika ở châu Phi, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm virut kể từ ngày đầu tiên nhiễm virut Zika mắc phải đến ngày thứ n là f(n) = 45n2-2n,n=1;...25 Nếu coi f(n) là hàm số xác định trên đoạnopen square brackets table row cell 0 semicolon end cell 25 end table close square brackets thì ngày mà tốc độ truyền bệnh bùng phát nhất là:

  1. 112 người/ngày

  2. 227 người/ngày

  3. 337 người/ngày

  4. 400 người/ngày

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số (1) ( m là tham số) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG