Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trục đối xứng của đồ thị hàm số y = x − 1 ​ + 3 − x ​ có phương trìnhlà:

Trục đối xứng của đồ thị hàm số có phương trình là:

  1. x=3;

  2. x=1;

  3. x=2;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = x − 1 ​ + 3 − x ​ . Tập xác định [1 ; 3]. - Điều kiện cần. Gọi A = ( 1 ; 0 ) , B = ( 3 ; 0 ) , I = ( α , 0 ) . Đường thẳng ( Δ ) : x = α là trục xứng của đồ thị y = f ( x ) = x − 1 ​ + j − x ​ thì ( Δ ) là trung trực của đoạn thẳng A B suy ra I là trung điểm của A B nên α = 2 3 + 1 ​ = 2 . - Điều kiện đủ. Thực hiện phép tịnh tiến hệ trục tọa độ theo vectơ O I = ( 2 ; 0 ) tứcl a ˋ { x = 2 + X y = Y ​ , x X ​ 1 3 ​ 3 5 ​ ​ Trong hệ trục mới hàm số f(x) trở thành f ( X ) = 1 + X ​ + 1 − X ​ . Đó là hàm số có tập xác định (đối xứng) [-1 ; 1] (1) Dễthấy ∀ X ∈ [ − 1 ; 1 ] , luôn có f ( − X ) = f ( X ) = 1 + X ​ + 1 − X ​ (2) Từ ( 1),(2) suy ra f(X) là hàm số chẵn, bởi thế X=0 hay x=2 là trục đối xứng của đồ thị đã cho.

Xét hàm số . Tập xác định [1 ; 3].

- Điều kiện cần. Gọi .

Đường thẳng là trục xứng của đồ thị thì là trung trực của đoạn thẳng A B suy ra I là trung điểm của A B nên .

- Điều kiện đủ. Thực hiện phép tịnh tiến hệ trục tọa độ theo vectơ

Trong hệ trục mới hàm số f(x) trở thành .

Đó là hàm số có tập xác định (đối xứng) [-1 ; 1] (1)

Dễ thấy , luôn có   (2)

Từ ( 1),(2) suy ra f(X) là hàm số chẵn, bởi thế X=0 hay x=2 là trục đối xứng của đồ thị đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi cácđường y = x 3 ​ , y = 0 , x = 1 , x = 3 quay quanh trục Ox tạo thành là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG