Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trừ các phân thức:

Trừ các phân thức: 

a. space fraction numerator 3 x plus 1 over denominator x plus y end fraction minus fraction numerator 2 x minus 3 over denominator x plus y end fraction space b. space fraction numerator x y over denominator 2 x minus y end fraction minus fraction numerator x squared over denominator y minus 2 x end fraction c. space fraction numerator a plus b over denominator a end fraction minus fraction numerator a over denominator a minus b end fraction minus fraction numerator b squared over denominator a squared minus a b end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG