Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x 3 − 2 x 2 + x − 5 Chọn câu đúng

Tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số  Chọn câu đúng

  1.  

    Song song với đương thẳng x=1

  2. Có hệ số góc dương

  3. Song song với trục hoành

  4. Có hệ số góc bằng −1

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

tiếp tại điểm cực trị luôn song song với trục hoành nên C đúng

tiếp tại điểm cực trị luôn song song với trục hoành nên C đúng

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x - y - 2z + 7 = 0 và điểm A ( 2 ; 0; 1) .Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) có tọa độ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG