Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 9 x − 5 có phương trình là

Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị hàm số  có phương trình là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có y ′ = 3 x 2 − 6 x + 9 = 3 ( x − 1 ) 2 + 6 Gọi d là tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm

Đáp án B

Ta có 

Gọi d là tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm

5

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG