Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x 4 − 2 x 2 + 3 vuông góc với đường thẳng x - 8y + 2017 = 0 có phương trình là

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  vuông góc với đường thẳng x - 8y + 2017 = 0 có phương trình là 

  1. y = 8x + 8

  2. y =  - 8x + 8

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Giải phương trình y'( x 0 ​ ) = -8 ⇔ x 0 ​ = 1. Đồng thời y (1) = 0nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = -8x + 8

Chọn C

Giải phương trình

y'() = -8  = 1. Đồng thời y (1) = 0 nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = -8x + 8

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 − 4 x 2 tại giao điểm của đồ thị với trục Ox ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG