Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 + 2 x 2 − 3 tại điểm A ( 1 ; 0 ) có hệ số góc bằng

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có hệ số góc bằng

  1. 7

  2. -7

  3. -1

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. y ′ = 3 x 2 + 4 x Hệ số góc k = y ′ ( 1 ) = 7 Vậy hệ số góc cần tìm là k = 7

Chọn A.

Hệ số góc 

Vậy hệ số góc cần tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng ( Δ ) và (d) có phương trình: ( Δ ): − 7 x − 3 ​ = 2 y − 1 ​ = 3 z − 1 ​ , ( d ): 1 x − 7 ​ = 2 y − 3 ​ = − 1 z − 9 ​ . Lập phương trình đường thẳng qua (d 1 ) đối xứng với (d) qua...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG