Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 + x − 3 tại điểm M ( 0 ; − 3 ) có phương trình là

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có phương trình là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có f ′ ( x ) = 3 x 2 + 1 ⇒ f ′ ( 0 ) = 1 Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 + x − 3 tại điểm M ( 0 ; − 3 ) là: y = x − 3

Chọn C

Ta có 

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho ba đường thẳng , và . Gọi là đường thẳng cắt lần lượt tại các điểm sao cho . Phương trình đường thẳng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG