Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) y = 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x + 1 song song với đường thẳng y = 3x + 2016 có phương trình là

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C)  song song với đường thẳng y = 3x + 2016 có phương trình là 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta giải phương trình y' ( x 0 ​ ) = 3 ⇔ [ x 0 ​ = 1 ⇒ y ( 1 ) = 3 7 ​ ⇒ pttt : y = 3 x − 3 2 ​ x 0 ​ = 3 ⇒ y ( 3 ) = 1 ⇒ pttt : y = 3 x − 8 ​

Chọn A

Ta giải phương trình y'  = 3

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ ( c  = 0 , x  = − c d ​ ) có đồ thị (C). Gọi △ là phương trình tiếp tuyến tại M ∈ (C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận Ta luôn có : Nếu △ ⊥ IM thì chỉ tông tại ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG