Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Đặt . Ta có Xét hàm số với Suy ra:

Ta có:

Đặt . Ta có

Xét hàm số  với

Suy ra:

2

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là , với là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian g...

20

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG