Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 4 x + 5 4 − 3 x ​ là đường thẳng

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng

  1. y = 1

  2. y = -1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. x → + ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ 4 x + 5 4 − 3 x ​ = 4 − 3 ​ x → − ∞ lim ​ y = x → − ∞ lim ​ 4 x + 5 4 − 3 x ​ = 4 − 3 ​ Vậy y = − 4 3 ​ là TCN của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn B.

Vậy là TCN của đồ thị hàm số đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân ( u n ​ )có u 2 ​ = 3 và u 3 ​ = 6.Giá trị của u 4 ​ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG