Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiệm cậnngang của đồthịhàm số y = là:...

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = fraction numerator 1 over denominator x minus 2 end fraction là:...

 

  1. y equals 0

  2. y equals 2

  3. y equals negative 1 half

  4. y equals 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số y = f(x) có bao nhiêu đường tiệm cận?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG