Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x − 1 x + 1 ​ là

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R \ { 1 } Ta có x → − ∞ lim ​ x − 1 x + 1 ​ = 1 , x → + ∞ lim ​ x − 1 x + 1 ​ = 1 nên tiệm cận ngang của hàm số là y = 1 Vậy đáp án là B

Tập xác định 

Ta có  nên tiệm cận ngang của hàm số là 

Vậy đáp án là B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG