Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình?

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y equals fraction numerator 2018 over denominator x minus 1 end fraction là đường thẳng có phương trình?
 

  1. y = 2018

  2. x = 0

  3. y = 0

  4. x = 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = ( x 2 − 3 x + 2 ) − 2020 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG