Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thu gọn các biểu thức sau: a. (a, b, c khác nhau đôi một) b.

Thu gọn các biểu thức sau:
a. S equals fraction numerator a over denominator open parentheses a minus b close parentheses open parentheses a minus c close parentheses end fraction plus fraction numerator b over denominator open parentheses b minus c close parentheses open parentheses b minus a close parentheses end fraction plus fraction numerator c over denominator open parentheses c minus a close parentheses open parentheses c minus b close parentheses end fraction
(a, b, c khác nhau đôi một) 
b. P equals fraction numerator square root of x plus 2 square root of x minus 1 end root end root plus square root of x minus 2 square root of x minus 1 end root end root over denominator square root of x plus square root of 2 x minus 1 end root end root minus square root of x minus square root of 2 x minus 1 end root end root end fraction space open parentheses x greater or equal than 2 close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. b.

a. S equals fraction numerator a over denominator open parentheses a minus b close parentheses open parentheses a minus c close parentheses end fraction plus fraction numerator b over denominator open parentheses b minus c close parentheses open parentheses b minus a close parentheses end fraction plus fraction numerator c over denominator open parentheses c minus a close parentheses open parentheses c minus b close parentheses end fraction

b.

  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG