Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân cạnh huyền bằng 8 cm. Diện tích toàn phần của hình nón là:

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân cạnh huyền bằng 8 cm. Diện tích toàn phần của hình nón là:

  1. S subscript t p end subscript equals 16 straight pi left parenthesis square root of 2 minus 1 right parenthesis space cm squared

  2. S subscript t p end subscript equals 16 straight pi left parenthesis square root of 2 plus 1 right parenthesis space cm squared

  3. S subscript t p end subscript equals 16 straight pi left parenthesis square root of 3 minus 1 right parenthesis space cm squared

  4. S subscript t p end subscript equals 16 straight pi left parenthesis square root of 3 plus 1 right parenthesis space cm squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy 8 π a và đường sinh có chiều dài bằng 3a . Thể tích của khối trụ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG