Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thiết diện qua trục của một hình nón là tam giác đều cạnh 2a . Đường cao của hình nón là

Thiết diện qua trục của một hình nón là tam giác đều cạnh 2a . Đường cao của hình nón là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có tam giác SAB là tam giác đều cạnh 2a nên S A = SB = A B = 2 a Khi đó: R = O A = a ; l = S A = 2 a . Nên h = SO = a 3 ​ Vậy chọn đáp án B

Chọn B

Ta có tam giác SAB là tam giác đều cạnh 2a nên 

Khi đó: . Nên 

Vậy chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Một khối nón có thể tích bằng . Nếu giữ nguyên chiều cao và tăng bán kính của mặt đáy lên hai lần thì thể tích khối nón mới thu được là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG