Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Một thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc 6 0 ∘ . Diện tích của thiết diện này bằng

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Một thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc . Diện tích của thiết diện này bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Diện tích thiết diện là S △ SC D ​ = 2 1 ​ S H . C D Ta có A B = a 2 ​ ⇒ R = 2 a 2 ​ ​ = SO S H = sin 6 0 ∘ SO ​ = 3 ​ a 2 ​ ​ C D = 2 C H = 2 R 2 − O H 2 ​ = 2 2 a 2 ​ − ( SO . tan 3 0 ∘ ) 2 ​ = 3 2 3 ​ ​ a Vậy diện tích thiết diện là S △ SC D ​ = 2 1 ​ . 3 ​ a 2 ​ ​ . 3 ​ 2 3 ​ ​ a = 3 2 ​ a 2 ​

Đáp án B

Diện tích thiết diện là 

Ta có 

Vậy diện tích thiết diện là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG