Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng a. Khi đó thể tích của khối nón là :

Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng a. Khi đó thể tích của khối nón là :

  1. fraction numerator pi a cubed over denominator 6 square root of 2 end fraction

  2. fraction numerator pi a cubed over denominator 6 end fraction

  3. fraction numerator pi a cubed over denominator 2 square root of 2 end fraction

  4. fraction numerator pi a cubed over denominator 3 square root of 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D', đường chéo AC' = . Thể tích hình lập phương tính bằng đơn vị khối là;...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG