Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông cạnh a . Thể tích khối trụ là:

Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông cạnh a .

Thể tích khối trụ là:

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải : Chọn D Vì thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông cạnh a nên { h = a 2 R = a ⇒ R = 2 a ​ ​ Suy ra V = π . R 2 . h = 4 π a 3 ​

Lời giải :

Chọn D

Vì thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông

cạnh a nên

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc cốc dạng hình trụ, chiều cao là 16cm , đường kính đáy là 8cm , bề dày của thành cốc và đáy cốc bằng 1cm . Nếu đổ một lượng nước vào cốc cách miệng cốc 5cm thì ta được khối nước có thể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG