Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Theo tài liệu thống kê về tai nạn giao thông ở một khu vực người ta thấy tỷ lệ xe máy bị tainạn là 0,0045 (vụ/tổng xe/năm). Một công ty bảo hiểm đề nghị tất cả các chủ xe phải mua bảo hiểm xe máy với số tiền 50.000đ/xe và số tiền bảo hiểm trung bình cho một vụ tai nạn là 4.000.000đ. Hỏi lợi nhuận công ty kỳ vọng thu được đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm là bao nhiêu, biết rằng chi phí cho quản lývà các chi phí khác chiếm 20% số tiền bán bảo hiểm.

Theo tài liệu thống kê về tai nạn giao thông ở một khu vực người ta thấy tỷ lệ xe máy bị tai nạn là 0,0045 (vụ/tổng xe/năm). Một công ty bảo hiểm đề nghị tất cả các chủ xe phải mua bảo hiểm xe máy với số tiền 50.000đ/xe và số tiền bảo hiểm trung bình cho một vụ tai nạn là 4.000.000đ. Hỏi lợi nhuận công ty kỳ vọng thu được đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm là bao nhiêu, biết rằng chi phí cho quản lý và các chi phí khác chiếm 20% số tiền bán bảo hiểm. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG