Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thanks to the Internet, numerous online shops ……………….. as regular destinations.

Thanks to the Internet, numerous online shops ……………….. as regular destinations.

  1. were promoted

  2. have been promoted

  3. have promoted

  4. promoted

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dùng hiện tại hoàn thành để chỉ sự việc kéo dài từ quá khứ đến hiên tại. Công thức: has/ have + V 3/ed Thêm nữa, ở câu này ta phải dùng bị động với thì hiện tại hoàn thành Công thức: has/ have + been + V 3/ed “Nhờ vào Internet, nhiều cửa hàng online đã được quảng bá rộng rãi như những địa điểm khách hay ghé thăm.”

Dùng hiện tại hoàn thành để chỉ sự việc kéo dài từ quá khứ đến hiên tại.

Công thức: has/ have + V3/ed

Thêm nữa, ở câu này ta phải dùng bị động với thì hiện tại hoàn thành

Công thức: has/ have + been + V3/ed

“Nhờ vào Internet, nhiều cửa hàng online đã được quảng bá rộng rãi như những địa điểm khách hay ghé thăm.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Smartphones ………………many students both negatively and positively.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG