Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thảy ba con súc sắc đồng chất, cùng kích thước. Gọi A là biến cố ba mặt không giống nhau (không cùng một số nút). Tính ∣ Ω ∣ v a ˋ ∣ Ω ψ ∣

Thảy ba con súc sắc đồng chất, cùng kích thước. Gọi A là biến cố ba mặt không giống nhau (không cùng một số nút). Tính 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1) Phương trình mặt phẳng (ABC) là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG