Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối nón có bán kính đáy bằng 3cm và chiều cao bằng 4cm là

Thể tích V của khối nón có bán kính đáy bằng 3cm và chiều cao bằng 4cm là

  1. V = 12

  2. V = 36

  3. V = 36

  4. V = 12

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có: V = 3 1 ​ π r 2 h = 3 1 ​ π . 3 2 .4 = 12 π ( cm 3 )

Chọn A.

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có thể tích bằng 48 π và độ dài đường sinh bằng 3. Tìm bán kính đáy của hình trụ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG