Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích vậtthể tròn xoay giới hạn bởi , trục Ox và x = 0; x = 1 là:

Thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi y equals x e to the power of x over 2 end exponent, trục Ox và x = 0; x = 1 là:

  1. e straight pi space left parenthesis đvdt right parenthesis

  2. left parenthesis e minus 2 right parenthesis straight pi space plus 2 space left parenthesis đvdt right parenthesis

  3. 1 half left parenthesis e minus 1 right parenthesis straight pi space left parenthesis đvdt right parenthesis

  4. left parenthesis e minus 2 right parenthesis straight pi space left parenthesis đvdt right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng ABC. A'B'C' với ABC là tam giác vuông cân tại Ccó AB = a, mặt bên ABB'A' là hình vuông. Mặt phẳng qua trung điểm Icủa AB và vuông góc với AB' chia khối lăng trụ thành 2 phần. Tính th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG