Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích vật thể tạo thành khi cho hình giới hạn bởi đường x 2 + y 2 = 1 quay quanh Ox là:

Thể tích vật thể tạo thành khi cho hình giới hạn bởi đường x2 + y2 = 1 quay quanh Ox là:
 

  1. fraction numerator 2 straight pi over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator 3 straight pi over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator 4 straight pi over denominator 3 end fraction

  4. straight pi over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp X Ylà:...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG