Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B , chiều cao h bằng

Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B, chiều cao h bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có V = B h

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có bán kính đáy , chiều cao h = 60 ( c m ) v a ˋ m ộ t h ı ˋ nh t r ụ ( T ) nội tiếp hình nón (hình trụ có một đáy thuộc đáy hình nón và một đáy nằm trên mặt xung quanh của hình nón). Tín...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG