Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B , chiều cao h bằng

Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B, chiều cao h bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có V = B h

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác S . A BC D có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên S A vuông góc với đáy, S A = b . Thể tích khối chóp S . A BC D là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG