Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là: 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ . π . 3 3 = 36 π ( cm 3 )

Chọn D

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là:

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG