Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là

Thể tích V của khối cầu có đường kính
 

R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ ⋅ π ⋅ 3 3 = 36 π ( cm 3 ) .

Thể tích V của khối cầu có đường kính .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF. A'B'C'D’E’F’cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính thể tích khối trụ nội tiếp hình lăng trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG